top of page

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. Съдържание
Това е услуга, която предоставя неограничен достъп до услугата adblocker „ZeroSpam“. Целта на този документ е да изясни Общите условия („TnCs“) на компанията-издател, която има пълна препратка в посочената в долната част на страницата „Правна“ страница. Използването на Услугите зависи от приемането и спазването на TnCs.

2. такси

Достъпът до съдържанието и услугите подлежи на такса, както е показано на страницата „Цени“, достъпна по-долу. Компанията издател може да я промени по всяко време. Услугите ще бъдат таксувани еднократно (ZeroSpam) като цената ще бъде включена в периодичната сметка на Потребителя, предоставена от шлюза за плащания.

3. Интелектуална и индустриална собственост

Компанията издател притежава авторските права върху Услугите. Всеки Потребител или трета страна трябва да уведомява компанията по издател по имейл, ако смята, че законните им права са били нарушени.

4. Изключения от гаранции (списъкът по-долу не е изчерпателен и не е изключителен):

4.1. Наличност и непрекъснатост на сайта и услугите: В никакъв случай издателската компания не носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от вашия достъп до или използването на Уебсайта или приложението, включително щети на вашето електронно устройство.

4.2. Съдържание и услуги. В никакъв случай издателската компания не носи отговорност за:

· Външен вид и ефективна работа на уебсайта или приложението и актуализации и надеждност на съдържанието

· Щети, причинени от неправилна употреба на уебсайта или приложението.

· Разпространение и наличие на програми, които могат да навредят на устройствата на Потребителя или да променят електронните записи и файлове на Потребителя.

· Използвайте противно на TnCs, закони или общоприета употреба.

· Неспазване или нарушаване на закони, свързани с правата на интелектуална собственост на трети страни, индустриална собственост, бизнес или договорни тайни, поверителност, чест, имидж, собственост, публикуване или конкуренция.

· Несъответствие на трети лица с каквито и да било задължения или гаранции във връзка с услугите, предлагани на потребителите на Сайта или приложението, както и с лошо качество, надеждност, спазване, законност, полезност и наличност на Услугите на трети страни.

4.3. Съдържание и услуги на трети страни: Компанията-издател не носи отговорност пряко или косвено за загуби или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на сайта или приложението и предлаганите там услуги.

​SMS се изпраща от потребителя, за да получи кода за активиране.

5. Защита на личните данни

Сайтът или приложението не регистрира никаква лична информация. Използваният от Потребителя имейл адрес за целите на поддръжката на клиенти е строго поверителен.

6.- Цени

За плащане чрез мобилен оператор, вашият телефон трябва да е съвместим, конфигуриран и активиран за WAP.

Условия за цените: фактурирани 6 лв. Плащане с ДДС по фактурата на вашия мобилен оператор, вашия доставчик на интернет услуги или платежен процесор .

bottom of page