top of page

PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Obsah
Jedná se o službu, která poskytuje neomezený přístup ke službě adblocker „ZeroSpam“. Účelem tohoto dokumentu je objasnit Všeobecné obchodní podmínky („TnC“) vydavatelské společnosti, která má plný odkaz na stránce „Právní“ označený v dolní části této stránky. Vaše používání Služeb podléhá vašemu souhlasu a dodržování TnC.

2. Poplatky

Přístup k obsahu a službám je zpoplatněn, jak je uvedeno na stránce „Ceny“ dostupné prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Vydavatelství to může kdykoli změnit. Služby budou uživateli fakturovány jednorázově a cena bude zahrnuta do běžného účtu uživatele poskytovaného platební bránou

3. Duševní a průmyslové vlastnictví

Vydavatelská společnost vlastní autorská práva ke Službám. Každý uživatel nebo třetí strana musí informovat společnost vydavatele e-mailem, pokud se domnívají, že byla porušena jejich zákonná práva.

4. Výjimky ze záruk (níže uvedený seznam není vyčerpávající a není výlučný):

4.1. Dostupnost a kontinuita webu a služeb: Vydavatelská společnost v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku vašeho přístupu na webové stránky nebo aplikace nebo jejich používání, včetně jakýchkoli škod na vašem elektronickém zařízení.

4.2. Obsah a služby. Vydavatelská společnost v žádném případě nenese odpovědnost za:

· Vzhled a efektivní provoz webové stránky nebo aplikace a aktualizace a spolehlivost obsahu

· Poškození způsobené nesprávným použitím webové stránky nebo aplikace.

· Distribuce a přítomnost programů, které mohou poškodit zařízení uživatele nebo změnit elektronické záznamy a soubory uživatele.

· Používání v rozporu s TnC, zákony nebo obecně uznávaným použitím.

· Nedodržování nebo porušování zákonů týkajících se práv duševního vlastnictví třetích stran, průmyslového vlastnictví, obchodních nebo smluvních tajemství, soukromí, cti, image, vlastnictví, vydávání nebo hospodářské soutěže.

· Nedodržení závazků nebo záruk třetích stran ve vztahu ke Službám nabízeným uživatelům na Stránkách nebo v aplikacích, jakož i špatná kvalita, spolehlivost, dodržování, legálnost, užitečnost a dostupnost Služeb třetích stran.

4.3. Obsah a služby třetích stran: Společnost vydavatele nenese odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku vašeho používání stránky nebo aplikace a tam nabízených služeb.

Aplikace Zerospam neposílá žádné SMS. SMS je zaslána uživatelem za účelem získání aktivačního kódu.

5. Ochrana osobních údajů

Web nebo aplikace neregistrují žádné osobní údaje. E-mailová adresa použitá uživatelem pro účely zákaznické podpory je přísně důvěrná.

Ceny:

Pro platby prostřednictvím mobilního operátora musí být váš telefon kompatibilní, nakonfigurovaný a povolený pro WAP.

Cenové podmínky: fakturováno 99 CZ. Platba DPH na faktuře vašeho mobilního operátora, vašeho poskytovatele internetových služeb nebo zpracovatele plateb.

Organizátor služeb:

Tuto stránku vydává Foamball Holdings S.L., Ronda Sant Pau 47, 08015, Barcelona, ​​Španělsko.

bottom of page